kategoria: wiedza / bezpieczeństwo


Aktualne zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej

BLS (ang. Basic Live Support) to zestaw prostych zasad ratowania życia. Przeczytaj, wydrukuj, naucz się na pamięć - nigdy nie wiadomo kiedy się przyda.

ALGORYTM BLS U DOROSŁYCH - SEKWENCJA POSTĘPOWANIA

 1. NIE REAGUJE
 2. ZAWOŁAJ O POMOC
 3. UDROŻNIJ DROGI ODDECHOWE
 4. BRAK PRAWIDŁOWEGO ODDECHU
 5. ZADZWOŃ 112 , 999
 6. 30 UCIŚNIĘĆ KLATKI PIERSIOWEJ
 7. 2 ODDECHY RATOWNICZE
 8. 30 UCIŚNIĘĆ KLATKI PIERSIOWEJ

PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE - BLS U DOROSŁYCH

 1. Upewnij się czy poszkodowany i świadkowie zdarzenia są bezpieczni.
 2. Sprawdź reakcję poszkodowanego: Potrząśnij za ramię i zapytaj: ,, jak się czuje"
 3. Jeżeli reaguje zostaw go w pozycji zastanej, jeśli nie zagraża mu żadne dodatkowe niebezpieczeństwo.
 4. Jeżeli nie reaguje: głośno zawołaj o pomoc, odwróć poszkodowanego na plecy, następnie udrożnij drogi oddechowe, wykonując odgięcie głowy i uniesienie żuchwy
 5. Oceń czy występuje prawidłowy oddech (wzrokiem, słuchem i dotykiem) - nie więcej niż 10 sekund.
 6. JEŻELI RATOWNIK JEST SAM
  • Osoby dorosłe - najpierw pójdź po pomoc, potem wróć i wykonuj RKO
  • Dzieci, topielec, ofiary urazów - RKO przez 1 minutę, potem pójdź po pomoc.
 7. Jeżeli oddech jest prawidłowy:
  • Ułóż poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
  • Udaj się po pomoc (wezwij pogotowie)
  • Regularnie oceniaj oddech
 8. Jeżeli oddech nie jest prawidłowy:
  • uklęknij obok poszkodowanego
  • ułóż nadgarstki obu dłoni na środku klatki piersiowej poszkodowanego, następnie wyprostowanymi ramionami uciskaj mostek na głębokość 4-5cm z częstością 100/min
  • okres uciskania i zwalniania nacisku powinien być taki sam
 9. Po wykonaniu 30 uciśnięć klatki piersiowej udrożnij drogi oddechowe:
  • Dłonią umieszczoną na czole odegnij głowę do tyłu
  • Zaciśnij skrzydełka nosa kciukiem i palcem wskazującym
  • Wdmuchuj powoli powietrze do ust ratowanego przez około 1 sek., obserwując czy oddech jest efektywny: czy klatka piersiowa unosi się? (u dorosłych 500 - 600 ml)
  • Obserwuj, czy klatka piersiowa po wdechu opada.
 10. Wykonaj 2 skuteczne oddechy ratownicze, następnie wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej.
 11. Kontynuuj uciskanie i oddechy ratownicze w stosunku 30:2
 12. Nie przerywaj resuscytacji dopóki, poszkodowany nie zacznie prawidłowo oddychać.
 13. Jeżeli oddechy ratownicze nie powodują uniesienia klatki piersiowej:
  • sprawdź jamę ustną i usuń widoczne ciała obce
  • sprawdź czy odgięcie głowy i uniesienie żuchwy są poprawnie wykonane wykonaj nie więcej niż dwie próby wentylacji za każdym razem
 14. Jeżeli jest więcej niż 1 ratownik, ratownicy powinni się zmieniać co 1-2 minuty. Przerwy podczas zmian powinny być jak najkrótsze!
 15. Jeżeli nie możesz lub nie chcesz wykonywać oddechów ratowniczych to wykonuj uciskanie klatki piersiowej bez przerwy z częstotliwością 100/min
 16. Można przerwać wykonywanie uciśnięć tylko wtedy gdy poszkodowany zacznie prawidłowo oddychać lub przyjedzie pogotowie lub ratownik (-cy) padnie ze zmęczenia.

Na podstawie wytycznych rady resuscytacji przygotował: Sebastian Lipiejko - długoletni kajakarz, instuktor nurkowania.
20 marca 2009r.

 
 

Materiał pochodzi z serwisu
kajak.org.pl