Lista i mapa szlaków :: Tabela szlaków :: O serwisie :: Nie wiesz, co to ZWA albo U3?

Możesz pomóc! To łatwe!
Widzisz błędy - prześlij poprawkę.
Znasz nowy szlak - przygotuj jego opis.

Widawa

Prawy dopływ Odry. Źródła Widawy znajdują się we Wzgórzach Twardogórskich na wysokości 204 m n.p.m. we wsi Drołtowice na północny zachód od Sycowa. W pobliżu Namysłowa rzeka zmienia kierunek z południowego na zachodni. Uchodzi do Odry na 267 kilometrze jej biegu, poniżej Wrocławia, stanowiąc jednocześnie północną granicę miasta. Brzegi Widawy są uregulowane i obwałowane całkowicie lub częściowo. Porasta je sitowie, trzcina i trawa. Przez większą część swego biegu Widawa przepływa szeroką i płaską doliną o niewielkim spadku. Ze względu na płytkie koryto, często zalewa przylegające do niej łąki. Widawa stanowi centralną arterię wodną Równiny Oleśnickiej. Na Równinie Wrocławskiej rzeka tworzy meandry aż do granic Wrocławia. Od tego miejsca jej koryto jest w większości wyprostowane i obwałowane (wg Wikipedii). Rekreacyjna rzeka w bliskim sąsiedztwie Wrocławia, płynąca głównie prze pola i łąki. Pomiędzy Zbytową a Chrząstawą oraz w odcinku przyujściowym płynie przez tereny leśne, zdarzają się więc tu drzewa w korycie rzeki. Pomiędzy Psiem Polem a Szymanowem jest kilka prożków i bystrzy. Odcinek górny od zbiornika w Stradomii Wierzchniej do zbiornika Michalice, ze względu na ilość wody polecam wiosną lub po intensywnych opadach. Równo z granicą województwa opolskiego pojawiają się spore rozlewiska piętrzone przez nasypy mostów. Można tu mieć kłopoty z odnalezieniem koryta rzeki i ugrzęznąć w gęstych trzcinowiskach. Odcinek Stradomia Wierzchnia - Michalice zajmuje około 5,5 h przy stanie wody na wodowskazie w Namysłowie - 216.

Ostatnia aktualizacja: 2013-05-12 21:25:10 GPX, XML
rzeka - Stradomia Wierzchnia - Wygoda - U2, ZWA, *, KL2,
Odcinek polecany na wiosenne spływy roztopowe lub po opadach deszczu. W miarę szybka woda (jak na niziny) ale sporo niskich kładek utrudniających spływ.
Stradomia Wierzchnia
98
jazZapora zbiornika Stradomia Wierzchnia
97.9
mostMostek na lokalnej drodze. Kilka metrów powyżej wygodne miejsce wodowania kajaków.
97.8
mostMost kolejowy
97.3
mostMost drogowy
96.95
ujścieZ prawej wpada spory dopływ, znacznie poprawiający warunki wodne Widawy.
96.9
mostNiski betonowy mostek
Nowa Stradomia
96
jazRozmyty jaz
95.9
mostMost betonowy na lokalnej drodze
Stradomia Dolna
95.4
ujścieSpory dopływ z prawej. Poniżej liczne niskie kładki.
94.9
mostMost n lokalnej drodze
93.9
mostMost na lokalnej drodze
92.8
mostNiska kładka
Dziadowa Kłoda
92.5
mostNiski most betonowy na gruntowej drodze
92.3
mostNiska kładka przy brzozowym gaju
91.45
mostNiska kładka
91.4
jazJaz w prawo o wysokości około 0,8m
uwagaPróg piętrzony ostro krawędzistą blachą
przenoskaEwentualna przenoska 20 m lewym brzegiem po trawie
91.3
mostBetonowy mostek
91.2
mostMost drogowy
90.5
mostMost kolejowy
90.2
mostMostek na polnej drodze
89.2
mostMost na lokalnej drodze
Dalborowice
87.4
jazRozmyty jaz w prawo
87
mostMost drogowy
86.9
jazRozmyty jaz w prawo, nieco chlapiący
Wygoda
84.5
mostMost drogowy
83.8
ujścieUjście z lewej Czarnej Widawy połączonej z młynówkami. Początek sporych rozlewisk.
mieszany - Wygoda - Zbiornik Michalice - U2, ZWA, **, KL2,
Od momentu wpływu Widawy na obszar województwa opolskiego zaczynają się wielkie rozlewiska. Wszystkie mosty i nasypy piętrzą wodę na tyle, że tworzą sie spore jeziora. Na odcinku tym można mieć kłopoty z odnalezieniem koryta rzeki i osiąść na mieliźnie. Nie trudno też o zabłądzenie pośród gęstych trzcinowisk. Niedogodności wynagradzają licznie napotykane ptaki, także tych rzadziej spotykanych gatunków. Coraz częściej w korycie pojawiają się grube drzewa zmuszając do zwałkowej gimnastyki.
Idzikowice
81.3
mostMost i nasyp nieczynnej lini kolejowej znacznie piętrzący wodę
81.2
mostMost na ruchliwej drodze
Objazda
77.7
mostBardzo niski most i nasyp gruntowej drogi. Mocno piętrzy wodę
przenoskaPrzenoska przez drogę - 10m
76
mostMost drogowy przed zalewem Michalice. Wygodne miejce dostępu do wody.
rzeka - Zbytowa - Chrząstawa - U2, ZWA, ***, KL2,
Odcinek leśny, z kilkoma drzewami w korycie rzeki
Zbytowa
43.3
mostMost drogowy, wygodne miejsce wodowania. W pobliżu mostu wodowskaz.
Grędzina
41.2
mostMost drogowy na trasie Oleśnica - Jelcz-Laskowice
Lesny Młyn
37.7
mostMost w Leśnym Młynie
Leśny Młyn
37.4
ujścieUjście rzeki Smolnej
Połączenie ze szlakiem: Smolna
36.5
ujścieZ prawej ujście rzeki Świerznej, zasłonięte przez zwalone drzewo.
Połączenie ze szlakiem: Świerzna
Chrząstawa
33
mostMost na drodze gruntowej
rzeka - Chrząstawa - Świniary - U1, ZWA, **, KL2,
Odcinek przez łąki i pola. Kilka prożków urozmaica spływ.
32.1
jazOtwarta zastawka cztero przęsłowa
31.5
ujścieZ lewej ujście rzeki Granicznej
Połączenie ze szlakiem: Graniczna (dopływ Widawy)
Wieściszów
30.3
mostMost na drodze gruntowej. Po lewej stronie staw oraz ruiny starego młyna.
Krzyków
29.5
ujściePo prawej stronie ujście rzeki Oleśnicy
27.1
ujściePo prawej stronie ujście kanału rzeki Oleśnicy, płynącego przez Brzezią Łąkę
Kiełczówek
25.9
jazCztero przęsłowa zastawka o wysokości progu około 0,5m. Zaraz za nią kamienie, za prawym przepustem
24.2
mostMost drogowy przy tzw. Sielskiej Zagrodzie. Miejsce tłumnie odwiedzane przez Wrocławian, sczególnie przy ładnej pogodzie.
barBar w Sielskiej Zagrodzie
Wilczyce
23
mostDrewniany, rozpadający się mostek
22.3
mostMost drogowy, wygodne miejsce wodowania kajaków. Dojazd do samej wody
Psie Pole
17.3
mostMost drogowy na ruchliwej trasie Wrocław - Warszawa
17
uwagaPod mostem kamienne bystrze
mostMost kolejowy
Kłokoczyce
16.5
ujściePo prawej stronie ujście rzeki Dobrej
Połączenie ze szlakiem: Dobra
Sołtysowice
15.9
mostKładka dla pieszych
jazProżek 0,2m
14.6
mostMost na lokalnej drodze
14.4
jazProżek kamienny - 0,3m
Raków
13.7
mostMożliwość wystąpienia tymczasowego mostu na poligonie wojskowym
13.5
mostMożliwość wystąpienia tymczasowego mostu na poligonie wojskowym
12.9
mostMost autostradowej obwodnicy Wrocławia
Krzyżanowice
12.5
jazProżek - 0,4m
12
mostMost drogowy, przed mostem wodowskaz
Widawa
10.8
jazProżek kamienny - 0,3m
9.9
sklepSklep w Widawie po lewej stronie w pobliżu mostu
mostMost na ruchliwej drodze z Wrocławia do Poznania
9.8
jazProżek kamienny - 0,3m
9.4
mostMost na lokalnej drodze
uwagaPod mostem bystrze
Szymanów
7.9
mostMost na lokalnej drodze
6.7
jazZastawka - 3 przęsła. Prożek 0,3m
Świniary
4
mostMost na ruchliwej drodze z Wrocławia do Obornik Śląskich
rzeka - Świniary - Odra - U1, ZWA, ***, KL2,
Odcinek leśny z kilkoma drzewami w korycie rzeki
3.9
uwagaPod mostem kamienne bystrze
wypływWygodne miejsce wodowania z dojazdem do wody
mostMost kolejowy
Lesica
0
ujścieUjście Widawy do Odry
wypływW miarę wygodnym miejscem zakończenia spływu jest betonowa platforma za Oczyszczalnią Ścieków w Janówku, kilkaset metrów w dół Odrą, po lewej stronie. Można tu dojechać samochodem do samej wody. Innym miejscem jest ul. Rędzińska, w pobliżu ujścia Ślęzy do Odry (5 km w górę Odrą). Zarówno po lewej jak i prawej stronie Odry do samej rzeki dochodzi wygodna droga.
 
 

Materiał pochodzi z serwisu
kajak.org.pl