Lista i mapa szlaków :: Tabela szlaków :: O serwisie :: Nie wiesz, co to ZWA albo U3?

Możesz pomóc! To łatwe!
Widzisz błędy - prześlij poprawkę.
Znasz nowy szlak - przygotuj jego opis.

Wołczenica

Rzeka w woj. zachodniopomorskim, której obszar źródliskowy znajduje się na N od Nowogardu. Uchodzi do Zatoki Cichej w ciągu rzeki Dziwny (łącznika Odry i Zalewu Szczecińskiego z Bałtykiem), w Skarchowie na S od Kamienia Pomorskiego, tak więc umownie można przyjąć, że Wołczenica jest prawym dopływem Odry. Rzeczka stosunkowo łatwa i mało uciążliwa, umiarkowanie zwałkowa. Przez większość opisywanego odcinka (Świętoszewko - Kozielice) płynie się swobodnie, wręcz miejscami rzeka wygląda na celowo oczyszczaną z drzew. Sporym problemem jest natomiast zapora przy stawach hodowlanych w Derkaczu, a raczej brak wody za zaporą w okresach niżówek. Jedyna przenoska na tym odcinku może wydłużyć się o dodatkowych kilkaset metrów. Niestety zapora nie posiada przepławki dla ryb (co denerwuje również wędkarzy ze względu na brak możliwości migracji ryb), więc cała woda z rzeki kierowana jest na stawy. Po powrocie wody ze stawów płynie się już swobodnie. Większość trasy w otwartym terenie pośród szpalerów drzew. Miejscami bardzo malowniczo. Ze względu na walory przyrodnicze, w biegu Wołczenicy utworzono formy ochrony przyrody: Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina Rzeki Wołczenicy, rezerwaty przyrody: Przybiernowski Bór Bagienny, Przełom Rzeki Wołczenicy oraz obszar Natura 2000 - Bagna Rozwarowskie. Poziom wody można obserwować za pomocą wodowskazu Moracz (27,6 km). Jest słabo czytelny ale jedyny na reprezentowanym odcinku. Wskazania 1954 gwarantują wystarczający poziom wody, chociaż są to stany raczej niskie, mimo to jedynie miejscami napotyka się na drobne mielizny. Poniżej zapory Derkacz niemalże całkowity zanik wody na odcinku kilkuset metrów. W maju 2019 odcinek Świętoszewko ? Kozielice kilku K1 zajął 4,5 h niespiesznego spływu

Ostatnia aktualizacja: 2020-01-04 20:05:03 GPX, XML
Świętoszewko
30.8
mostNieużytkowany mostek betonowy poniżej mostu drogowego na drodze asfaltowej. Charakterystyczny esik rzeki z betonowymi pozostałościami starego młyna. Przed mostem po prawej wykoszona łączka i uprzejmy gospodarz, jednak brzegi nieco strome i zaopatrzone w drewniane paliki na granicy lustra wody. Znacznie wygodniej, chociaż mniej estetycznie jest poniżej mostka. Tu dostęp do wody jest pośród krzaków, za to z łagodnego brzegu
30.4
mostStalowy most nieczynnej linii kolejowej
Moracz
29
jazSpora tama bobrowa
28.3
uwagaWidoczna z wody duża farma fotowoltaiczna po prawej stronie. Poniżej odcinek zwałkowy o niewielkich trudnościach i uciążliwości
27.8
jazGrube drzewo w poprzek rzeki, nad nim drewniana kładka, a tuż za nim prożek kamienny. W pobliżu na skarpie budynki mieszkalne
27.6
mostMost betonowy. Za mostem po lewej stronie słabo czytelny wodowskaz, wskazujący w dniu spływu poziom - 1954, co gwarantuje dobre warunki wodne na reprezentowanym odcinku
Derkacz
26.2
jazRozlewisko i zapora zabierająca całą wodę na stawy hodowlane. Niewygodne wyjście z wody na lewy brzego, dość stromo. Przenoska po trawie na koniec brzegu umocnionego gabionami i luźnymi głazami. Poniżej odcinek z małą ilością wody i wystającymi kamieniami. Możliwa konieczność holowania kajaka korytem rzeki lub stromym, zalesionym i zakrzaczonym brzegiem, na odległość kilkuset metrów
25.8
ujścieOstry zakręt w prawo i wzmocniony lewy brzeg betonowymi trójnikami. Powrót wody ze stawów hodowlanych, dalej da się płynąć swobodnie. Poniżej odcinek zwałkowy o niewielkich trudnościach technicznych
Wysoka Kamieńska
23.6
ujścieDopływ z lewej cieku Stawna
24.1
uwagaDrut kolczasty nisko nad wodą i ciąg pastwisk po prawej. Koniec odcinka zwałkowego
21.6
mostMost betonowy
21.5
uwagaCharakterystyczna rura betonowa na przestrzał lewego brzegu. Przy wyższych stanach wody zasilane są nią pobliskie stawy hodowlane
21
mostMost kolejowy
Baczysław
19.8
mostBetonowy most drogowy. Za nim małe bystrze i rura stalowa wysoko nad wodą
Kozielice
16.3
mostBetonowy most drogowy pomiędzy Kozielicami a Dargoszewem. Wygodne miejsce wodowania oraz lądowania, chociaż brzegi nieco strome. W Kozielicach przy skrzyżowaniu sporo miejsca na samochody
Rekowo
7.45
ujścieZ lewej dopływ cieku Stawna
Rozwarowo
2.5
ujścieZ lewej dopływ rzeki Grzybnicy
Skarchowo
0
ujścieUjście Wołczenicy do zatoki Cichej na rzece Dziwnie
 
 

Materiał pochodzi z serwisu
kajak.org.pl