Lista i mapa szlaków :: Tabela szlaków :: O serwisie :: Nie wiesz, co to ZWA albo U3?

Brda

Rzeka wypływa na wysokości ok. 181 m n.p.m. z Jeziora Smołowego, wśród moren czołowych Pojezierza Bytowskiego na północny wschód od Miastka. Przepływa przez szereg jezior, m.in. Kamień, Orle, Siadło, Świeszyńskie, Głębokie, Szczytno Wielkie, Końskie, Charzykowskie, Karsińskie, Witoczno, Łąckie, Dybrzyk, Kosobudno. Szerokość koryta rzeki jest zmienna, niektóre odcinki Doliny Brdy mają charakter wąskich i głębokich rynien o stromych zboczach, w niektórych rzeka meandruje. Na odcinku od Woziwody do miejscowości Piła-Młyn Brda jest częścią rezerwatu Dolina Rzeki Brdy, utworzonego w celu ochrony całego ekosystemu obejmującego krajobraz, roślinność oraz ostoje dzikich zwierząt. Dolny odcinek Brdy położony jest w obrębie granic administracyjnych Bydgoszczy na odcinku 25 km, ze średnim spadkiem 0,42 procent. Spadek Doliny Brdy jest na ogół wyrównany w całym biegu i wynosi średnio 0,63 promila. Średni przepływ wzrasta wzdłuż jej biegu od 1,25 m?/s w miejscowości Nowa Brda do 19,9 m?/s w środkowym biegu (Tuchola), a w dolnym biegu (Smukała) wynosi 27,8 m?/s. Brda charakteryzuje się najniższymi w skali Polski wahaniami przepływów (wg Wikipedii). Jedna z najbardziej popularnych rzek kajakowych w Polsce. Dobrze zagospodarowana i oznakowana. W sezonie letnim oraz w dni wolne od pracy mocno eksploatowana

Ostatnia aktualizacja: 2018-09-07 20:07:12 GPX, XML
Autorzy i historia

2010-05-14 - Maciek Mieszkowski

Opis na podstawie własnego spływu odbytego latem 2009 r.2010-08-17 - Maciek Mieszkowski

Poprawki i dodatki na podstawie własnego spływu z sierpnia 2010.2010-08-17 -2011-08-18 - Marek Baranowski kayaks@poczta.pl

Dodano odcinek od rezerwatu Przytoń do Dolinki.2011-12-05 - Andrzej Łaptaś

Poprawki i uzupełnienia2011-12-07 - Andrzej Łaptaś2011-12-21 - Andrzej Łaptaś

Garść poprawek2018-09-07 - Maciek Mieszkowski (odrowaz@poczta.onet.pl)

Dodano odcinek ze Starej do Nowej Brdy


 
 

Materiał pochodzi z serwisu
kajak.org.pl