Lista i mapa szlaków :: Tabela szlaków :: O serwisie :: Nie wiesz, co to ZWA albo U3?

Bug

Rzeka Bug wraz z licznymi dorzeczami, starorzeczami, nieuregulowanym korytem i ciągle meandrującym, ale szybkim nurtem stanowi wyjątek w skali europejskiej. Towarzyszy jej naturalność brzegów oraz dzikość i tajemniczość najbliższej okolicy. Znajdujemy się w niemalże dziewiczym i sielankowym obszarze Polski. Lliczne ostoje ptactwa wodnego i rezerwatów przyrody rozmieszczonych wzdłuż dorzeczy oraz Parki Krajobrazowe, przez które przepływa dodają jej atrakcyjności. Opisane fragmenty rzeki: Świerże - Mierzwice oraz Tonkiele - Gąsiorowo. Przepłynięty fragment rzeki: Świerże - Mierzwice nie został wybrany przypadkowo. Z nielicznych istniejących opisów wynika, że Bug graniczny od Gołębi do Dorohuska (ok. 127 km) ma muliste dno i brzegi - niełatwo tam wydostać się na brzeg w celu biwakowym. W Dorohusku pod mostem jest bystrze, które zazwyczaj trzeba omijać przenoską. Tak więc na miejsce startu wybrano Świerże (około 10 km poniżej Dorohuska). Na miejsce zakończenia spływu wybrano pierwszą miejscowość po wpłynięciu Bugu do Polski, w której istnieje infrastruktura turystyczna. Początkowo wybór padł na Serpelice, ostatecznie zakończono spływ w Starych Mierzwicach w ośrodku kempingowym. Tak zakreślona trasa liczyła w sumie około 250 km. Z tego 67 km to granica z Ukrainą, 165 km granica z Białorusią i 21 km na terenie Polski. Trasę tą przepłynięto niespiesznym tempem w 12 dni. Szlak jest niezwykle malowniczy, ale brzegi na ogół trudno dostępne - oczywiście nie wolno dobijać do prawego brzegu. Zewnętrzne brzegi zakoli to pionowe skarpy, a wewnętrzne brzegi często są niskie, podmokłe, ale mają niekiedy piaszczyste mielizny i plaże. Z powodu graniczności Bugu, jego prawy brzeg jest całkowicie opustoszały (wioski zostały przeniesione w głąb lądu), a lewy, polski, na ogół jest nieużytkowany przez ludność dość licznych wiosek. Stąd mało jest dogodnych dobić do nielicznych zresztą dobrych miejsc biwakowych, za to gościnna ludność nie usiłuje pobierać opłat za korzystanie z brzegu. Bug jest dużą rzeką o zmiennym poziomie wód i płynie niespodziewanie wartko. Na szlaku brak jest przeszkód, poza koniecznością przewózki przez Terespol, lub wokół niego - Bug wpływa tu do Twierdzy Brześć na terenie Białorusi. Podstawą nawigacji na Bugu są numerowane słupki graniczne - stoją one parami na obydwu brzegach i mają te same numery. Uwaga: Na odcinku ukraińskim numeracja na mapach jest wyższa o liczbę 39 od numeracji w rzeczywistości - trzeba szybko przeliczać :) Informacje o warunkach uprawiania turystyki nad Bugiem są szczegółowo opisane na stronach Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej - są liczne zakazy, które należy traktować ze zdrowym rozsądkiem. Konieczne jest natomiast, aby "komandor spływu" telefoniczne informował SG o miejscu pobytu, posługując się numeracją słupków.

Ostatnia aktualizacja: 2011-06-06 08:48:58 GPX, XML
Autorzy i historia

2009-08-12 - Andrzej Łaptaś

Opis na podstawie spływu w lipcu 2009.2009-08-12 - BArtek

Lekka zmiana nazwy szlaku2009-08-13 - Andrzej Łaptaś

Uzupełniony kilometraż2009-08-14 - Andrzej Łaptaś

Drobna poprawka współrzędnych.2010-09-03 - Maciek Mieszkowski

Korekta nazw własnych i aktualizacja trasy, na podstawie informacji przesłanych przez NN w dniu 31.03.2010 r.2011-06-06 - Maciek Mieszkowski

Dodanie odcinka opisanego przez Marka Wernera (spływ w 2008 r.), przeliczenie kilometrów, korekta niektórych współrzędnych.


 
 

Materiał pochodzi z serwisu
kajak.org.pl