Lista i mapa szlaków :: Tabela szlaków :: O serwisie :: Nie wiesz, co to ZWA albo U3?

Barycz

Prawy dopływ Odry o długości około 140 km. Obszar źródłowy znajduje się w okollicach Ostrowa Wielkopolskiego, skąd płynie w kierunku zachodnim i uchodzi do Odry kilkanaście kilometrów powyżej Głogowa. Rzeka płynie szeroką, zabagnioną doliną. Na obszarach leśnych posiada charakter zbliżony do naturalnego, gdy jednak przepływa przez łąki i pola przypomina raczej wyprostowany kanał melioracyjny. Wody Baryczy od lat wykorzystywane są na potrzeby licznych stawów hodowlanych, słynących głównie z produkcji karpia. Ze względu na dużą powierzchnię akwenów wodnych i niewielkie zaludnienie, okolice doliny Baryczy upodobało sobie zróżnicowane gatunkowo ptactwo wodne. Z tego względu m.in. utworzono tu szereg rezerwatów przyrody, stref ochronnych, użytków ekologicznych, a w 1996 roku Park Krajobrazowy Dolina Baryczy. W dniu płynięcia, wodowskaz Łąki wskazywał poziom 140 a Osetno poziom 169. Warunki te gwarantują wystarczającą ilość wody, należy jednak mieć na uwadze to, że Barycz poprzegradzana jest progami i zastawkami, co w różnym czasie może mieć wpływ na ilość wody na poszczególnych odcinkach.

Ostatnia aktualizacja: 2014-11-06 13:08:13 GPX, XML
Autorzy i historia

2014-11-06 - Maciek Mieszkowski odrowaz@poczta.onet.pl

Oryginalny opis na podstawie spływu z maja 2014 r.


 
 

Materiał pochodzi z serwisu
kajak.org.pl