Lista i mapa szlaków :: Tabela szlaków :: O serwisie :: Nie wiesz, co to ZWA albo U3?


Widawa

Prawy dopływ Odry. Źródła Widawy znajdują się we Wzgórzach Twardogórskich na wysokości 204 m n.p.m. we wsi Drołtowice na północny zachód od Sycowa. W pobliżu Namysłowa rzeka zmienia kierunek z południowego na zachodni. Uchodzi do Odry poniżej Wrocławia, stanowiąc jednocześnie północną granicę miasta. Brzegi Widawy są uregulowane i obwałowane całkowicie lub częściowo. Porasta je sitowie, trzcina i trawa. Przez większą część swego biegu Widawa przepływa szeroką i płaską doliną o niewielkim spadku. Ze względu na płytkie koryto, często zalewa przylegające do niej łąki. Widawa stanowi centralną arterię wodną Równiny Oleśnickiej. Na Równinie Wrocławskiej rzeka tworzy meandry aż do granic Wrocławia. Od tego miejsca jej koryto jest w większości wyprostowane i obwałowane (wg Wikipedii). Rekreacyjna rzeka w bliskim sąsiedztwie Wrocławia, płynąca głównie prze pola i łąki. Pomiędzy Zbytową a Chrząstawą oraz w odcinku przyujściowym płynie przez tereny leśne, zdarzają się więc tu drzewa w korycie rzeki. Pomiędzy Psiem Polem a Szymanowem jest kilka prożków i bystrzy. Odcinek górny od zbiornika w Stradomii Wierzchniej do zbiornika Michalice, ze względu na ilość wody polecam wiosną lub po intensywnych opadach. Równo z granicą województwa opolskiego pojawiają się spore rozlewiska piętrzone przez nasypy mostów. Można tu mieć kłopoty z odnalezieniem koryta rzeki i ugrzęznąć w gęstych trzcinowiskach. Odcinek Stradomia Wierzchnia - Michalice zajmuje około 5,5 h przy stanie wody na wodowskazie w Namysłowie - 216. Najciekawszy, leśny odcinek ze Zbytowej do Chrząstawy, przy stanie 249 na wodowskazie Zbytowa zajmuje około 4h, natomiast z Wilczyc do ujścia do Odry powinno przepłynąć się średnio w około 5h.

Ostatnia aktualizacja: 2020-05-12 20:42:24 GPX, XML

Kliknij na zaznaczone punkty, a zobaczysz ich opis.

 
 

Materiał pochodzi z serwisu
kajak.org.pl